Όροι συμμετοχής - Πληροφορίες

Διεκδικήστε μία σημαντική αναγνώριση, προβολή και επιβράβευση της δουλειάς σας!

Δικαίωμα Υποψηφιοτήτων

Υποψηφιότητες καλούνται να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι ξεχωρίζουν για την ευρύτητα και το βάθος των πρακτικών τους, τη δημιουργικότητα, τις καινοτομίες, τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους και τα «μαθήματα» (takeaways) που μπορούν να προσφέρουν σε άλλες επιχειρήσεις και συναδέλφους τους. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.

H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μία υποψηφιότητα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο site www.supplychainawards.gr και για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου:

  1. Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
  2. Να πραγματοποιηθεί η εξόφληση του κόστους υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό στο email: [email protected]

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή των βραβείων, θα στηριχθεί στα στοιχεία και το κείμενο που οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας. Η Κριτική Επιτροπή και η διοργάνωση δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τυχόν ελλιπή στοιχεία των κειμένων της υποψηφιότητας. Μετά την αξιολόγηση οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν από τη διοργάνωση για τα αποτελέσματα. Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα μετά το κλείσιμο των υποψηφιοτήτων να ακυρώσει κατηγορίες ή να μεταφέρει υποψηφιότητες σε άλλες κατηγορίες. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα των βραβείων δεν αμφισβητούνται.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

  • Αποτέλεσμα / Οφέλη του Έργου ή της Πρωτοβουλίας (40% βαρύτητα)
  • Πληρότητα / Ποιότητα στην Εκτέλεση του Έργου ή της Πρωτοβουλίας (30% βαρύτητα)
  • Καινοτομία / Πρωτοτυπία του Έργου ή της Πρωτοβουλίας (20% βαρύτητα)
  • Πληρότητα / Ποιότητα του Κειμένου (10% βαρύτητα)

Ζητούμενα υποψηφιότητας

1. Περιγραφή, Πληροφορίες και Τεχνικά Στοιχεία του έργου ή της πρωτοβουλίας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που υποβάλετε στη συγκεκριμένη κατηγορία, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρετε:

  • Τη διαφοροποίησή της σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.
  • Τα οφέλη που προέκυψαν (κυρίως ποσοτικά).
  • Τρόπος και πληρότητα χρήσης / αξιοποίησης.
  • Μέθοδοι Υλοποίησης και πλάνα επέκτασης.

Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. http://www.tlawards.gr).

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Παρακαλούμε δώστε έμφαση στα αποτελέσματα του έργου.

4. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg, έως 4 αρχεία, έως 3ΜΒ το αρχείο)

Συμπεριλάβετε έως 4 φωτογραφίες, σχετικές με την πρωτοβουλία που περιγράφεται στην υποψηφιότητα.

5. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Case Study Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κόστος υποψηφιότητας

1η Υποψηφιότητα: 350 € + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 3 Υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 700 € + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 Υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.750 € + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη Υποψηφιότητα από 9η – 20η: 205 € + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη Υποψηφιότητα από 21η και άνω: 180 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τον Νοέμβριο

Υπό την Αιγίδα

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publication

Plant

Συνδιοργάνωση