Κρατήστε με ενήμερο για τα Supply Chain Awards 2024

Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης

Για να υποβάλετε την υποψηφιότητα σας είναι απαραίτητο να καταβάλετε το συνολικό κόστος και να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.
Drop files here or
Max. file size: 64 MB.
    Αρχείο .pdf, .jpeg, .jpg, .png
    This field is for validation purposes and should be left unchanged.